/tg/ Station 13 - Modules - Types

code/modules/admin/smites/gib.dm

/datum/smite/gibGibs the target